Colofon

Onderzoek: Nictiz en het NIVEL
Tekst, samenstelling en redactie website: Jacqueline Nell, Britt van Lettow en Johan Krijgsman
Concept, beeldbewerking, vormgeving en realisatie: media&more

Contactgegevens:
Nictiz, expertisecentrum voor standaardisatie en eHealth
Postbus 19121
2500 CC Den Haag
T: 070 - 3171 450
E: info@ehealth-monitor.nl
I: www.nictiz.nl
Twitter: @Nictiz
LinkedIn: Nictiz
Facebook: Nictiz